HALL A' 

 

Stand: A19

 

Stand: A14

 

Stand: A26

 

Stands: A5 & A6

 

Stands: A16/A18/A20

 

Stand: A28

 

Stand: A24

 

Stands: A2/Α4

 

  Stand: A1/A23

 

  Stand: A11

 

  Stand: A7/A17

  

Stand: A9

  

Stand: A7/A17

 

Stand: A24

 

  Stand: A15

 

  Stand: A9

 

  Stand: A22

 

  Stand: A3/A21

 

  Stand: A3/A21

 

  Stand: A8

 

  Stand: A12

 

  Stand: A10

  

 

 HALL B' 

 

   Stand: Β9

 

   Stand: Β25

 

   Stand: Β5/Β7

  

   Stand: Β11

  

   Stand: Β4

 

   Stand: Β27

 

   Stand: Β16

 

   Stand: Β20

 

   Stand: Β17/B19

 

   Stand: B18

 

   Stand: B6

 

  Stand: B15

 

  Stand: B13

 

  Stand: B2

 

  Stand: B8

 

  Stand: B28

 

  Stand: B1/B3/B21/B23

 

  Stand: B29

 

  Stand: B10

 

  Stand: B26

 

  Stand: B14

 

  Stand: B24

 

  

 MAIN HALL 

  

  Stand: F9

 

Stand: F7

 

   Stand: F1/F2

 

   Stand: F4

 

   Stand: F6

 

   Stand: F11

 

   Stand: F3

 

   Stand: F8

 

   Stand: F10

  

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για επικοινωνία με την Διοργάνωση

MGMEDIAEXPO LTD

 Athens Τel: +30 210 6619827, +30 210 3006619

Email: insecexpo@insec.gr, indelex-securexpo@insec.gr, contact@mgmediaexpo.eu